MAKLUMAT YURAN

 

 

Yuran tertakluk kepada kepada jenis kursus, bilangan peserta, kos alat dan bahan serta lain-lain kos.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi unit Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) di talian 09-2701559

 

 

PERMOHONAN ONLINE

BORANG PERMOHONAN KURSUS PSH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

1. https://app.mypolycc.edu.my/epsh/v8/borang/

 

MEDIUM HEBAHAN KURSUS PENDEK KOLEJ KOMUNITI TEMERLOH

1. Group Telegram :: http://bit.ly/GroupKomunitiKKTM_vs14

2. Facebook Rasmi Kolej :: Facebook Rasmi Kolej Komuniti Temerloh

3. Instagram : Instagram Rasmi Kolej Komuniti Temerloh

 

BORANG TINJAUAN PERMOHONAN PELAKSANAAN LATIHAN KHAS & KURSUS PENDEK 2022

1.  http://bit.ly/BorangCadanganKursusPSHKKTM